Team

Terziario Donna
Patrizia Caimi - Terziario Donna
Patrizia Caimi
Presidente
Adele Cerisoli - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Adele Cerisoli
Consigliera
Emanuela Rossi - Terziario Donna
Emanuela Rossi
Consigliera
Valentina Arseni - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Valentina Arseni
Consigliera
Barbara Arseni - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Barbara Arseni
Consigliera
Simona Baldocchi - Terziario Donna
Simona Baldocchi
Consigliera
Fulvia Francesconi - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Fulvia Francesconi
Consigliera
Claudia Parmeggiani - Terziario Donna
Claudia Parmeggiani
Consigliera
Tambotsveva - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Tambovtseva Olessia
Consigliera
Nadia Pezzini - Terziario Donna
Nadia Pezzini
Consigliera
Sara Muratori - Terziario Donna
Sara Muratori
Consigliera
Martina Carloni - Terziario Donna
Martina Carloni
Consigliera
Stella Scarpa
Stella Scarpa
Consigliera
Mariella Mosca - Terziario Donna
Mariella Mosca
Consigliera
Patrizia Ferri - Terziario Donna
Patrizia Ferri
Consigliera
Bruna Santini - Terziario Donna
Bruna Santini
Consigliera
Elisa Scola - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Elisa Scola
Consigliera
Francesca Frenquellucci - Terziario Donna Pesaro e Urbino
Francesca Frenquellucci
Consigliera
Skip to content